Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Το λατομείο της πόλης από το 1957

Η Εταιρεία ξεκίνησε την δραστηριότητα της στην εξόρυξη , επεξεργασία και πώληση αδρανών υλικών το 1957. Ως Ανώνυμη Εταιρεία δημιουργήθηκε τον Δεκέμβριο του 1981 μετά την λύση της Εταιρείας με την επωνυμία ” Αφοι Δ. Νταόπουλου & Σία Ο.Ε. “.

Σήμερα διαθέτει ένα ιδιόκτητο λατομείο αδρανών υλικών , άνωθεν της Β’ Βιομηχανικής Περιοχής Βόλου , όπως επίσης και από το 2003 ένα σύγχρονο συγκρότημα παραγωγής ασφαλτομειγμάτων. Η Εταιρεία επίσης διαθέτει ιδιόκτητο στόλο μηχανημάτων σε όλους τους τομείς της παραγωγικής διαδικασίας, όπως επίσης και ιδιόκτητο στόλο φορτηγών αυτοκινήτων για την μεταφορά των προϊόντων της.

Η παραγωγική δυνατότητα της Εταιρείας μπορεί να καλύψει κάθε απαίτηση που προκύπτει, καθώς είναι της τάξης των 6.000 τόνων ημερησίως για το λατομείο και των 800 τόνων ημερησίως για το ασφαλτικό συγκρότημα. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος είναι ο κ. Δημοσθένης Νταόπουλος , υιός του Κωνσταντίνου Νταόπουλου , ιδρυτού της Εταιρείας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Οι εκμεταλλεύσεις των λατομείων αδρανών υλικών είναι υπαίθριες και πραγματοποιούνται με τη μέθοδο των ορθών βαθμίδων.

ΕΞΟΡΥΞΗ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ

Η εξόρυξη γίνεται με χρήση εκρηκτικών υλών για τις εκμεταλλεύσεις αδρανών υλικών ή βιομηχανικών ορυκτών που απαντούν σε σκληρούς σχηματισμούς.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα αδρανή υλικά έχουν μεγάλο εύρος εφαρμογής, ο κύριος όγκος τους χρησιμοποιείται για την οδοποιία, παρασκευη σκυροδέρματος κ.α.

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Κάθε υποψήφιος αγοραστής έχει τη δυνατότητα να δει και να επιλέξει με ευκολία τα υλικά που τον ενδιαφέρουν. Επίσης, τα φορτηγά της εταιρείας είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν κάθε ανάγκη μεταφοράς

ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

A coupon code can help the user to save on buying essay service. This code can be used at a single legit essay writing services reddit time, and they are case-sensitive. The promo code can expire at any date.